Strona dla pasjonatów przyrody, a przede wszystkim ptaków!

Studia na Turystyka i rekreacja to połączenie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu wielu innych dziedzin, w tym wiedza o środowisku, o kulturze, humanistyka, nauki ekonomiczne i wiedza z dziedziny prawa. Najlepszym kandydatem na wspomniany kierunek jest osoba, interesująca się tą dziedziną, a także podróżami, aktywnością fizyczną i sposobami spędzania wolnego czasu.


Uczelnie wyższe, otwierające ten kierunek, umożliwiają nabycie wiedzy o prawidłowościach dotyczących tej dyscypliny a także metodach ich badania. Żacy uczą się planowania oferty rekreacyjnej profilowanej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się a także wykorzystania najnowszych środków przetwarzania i przekazu informacji. W harmonogramie studiów Turystyka (zobacz również centrum turystyczne Wrocław) i rekreacja, umieszczone są również przedmioty, dzięki którym słuchacz zdobywa umiejętności w dziedzinie marketingu projektów turystycznych. Prócz tradycyjnych kursów maja miejsce również seminaria letnie i zimowe i zajęcia w terenie. Bardzo często konieczna jest nauka dwóch języków obcych.

książka
Source: www.morguefile.com
Studia turystyka i rekreacja (zobacz również) daje szerokie możliwości na rynku pracy ,a także wiele ścieżek kariery. Absolwent wspomnianego kierunku ma szeroki wybór branż, z którymi może związać swoją drogę zawodową , a także wiele stanowisk, jakie ma możliwość objąć. Po zakończeniu edukacji, absolwent ma możliwość rozpoczęcia pracy w wydawnictwie projektującym przewodniki turystyczne, biurze podróży, jako osoba zarządzająca w pensjonacie, czy pilot wycieczek.


Wielotematyczność którą charakteryzuje się turystyka i rekreacja oraz mnogość i dywersyfikacja ścieżek kariery, które ma możliwość wybrać absolwent wspomnianego kierunku decydują o tym, że jest on jednym z bardziej perspektywicznych kierunków kształcenia.

Nagrania