Strona dla pasjonatów przyrody, a przede wszystkim ptaków!

WSTiE w Suchej Beskidzkiej powstała w 2001r. jako uczelnia niepubliczna. Bogata oferta oraz świetny poziom gwarantowany przez szkołę sprawiły, że szybko uzyskała uznanie wśród kandydatów na studentów, zostając silnym centrum edukacji.
WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez szanowanych wykładowców na najbardziej przyszłościowych kierunkach kształcenia. Szkoła pozwala na kształcenie w systemie bolońskim, w skład którego zaliczają się trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. W ofercie uczelni znajdują się również specjalistyczne studia podyplomowe dla nauczycieli.absolwenci
Source: www.morguefile.com
Wśród licznych profili kształcenia proponowanych przez uczelnię, jednym z najbardziej popularnych jest informatyka studia, które przysposabiają absolwentów do pracy w sektorze informatycznym. W toku edukacji, studenci uzyskują wiedzę z dziedziny języków programowania i systemów operacyjnych, baz danych, plików multimedialnych i grafiki. Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach tworzących i rozwijających oprogramowanie, realizujących hurtownie danych oraz firmach prowadzących biznes w sieci. Dla studentów zorientowanych na wykształcenie gwarantujące rozsądne perspektywy zawodowe MONARCH 340 chcących rozpocząć ciekawe studia informatyka jest na pewno trafnym wyborem.

Kolejnym obleganym profilem, proponowanym przez WSTiE jest turystyka i rekreacja. To studia wyposażające absolwenta w wiedzę pozwalającą na zatrudnienie w firmach z branży turystycznej. Szkoła powala na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz zdolności praktycznych w dziedzinie usług turystycznych, takich jak obsługa grup turystycznych, organizowanie imprez turystycznych oraz działań marketingowych. W czasie nauki, studenci poznają reguły funkcjonowania spółek turystycznych, w zakresie ich organizacji oraz (nasze linki) uzyskują umiejętności pozwalające na skuteczną promocję.

Tok nauki uwzględnia odbycie praktyk w znanych przedsiębiorstwach oraz ukończenia licznych kursów powiększających zdolności zawodowe studentów.
Wszystkie te cech powodują, że turystyka studia dające dobre perspektywy zawodowe.

Nagrania